Matika Česku: Úspěšné dokončení pilotní fáze podpory učitelů matematiky

Jun 7, 2024

Projekt Matika Česku, určený podpoře mladých učitelů matematiky, úspěšně dokončil svou pilotní fázi. Matematika je na českých školách oborem, který čelí hned několika výzvám. Průměrný věk učitelů se zvyšuje, jen málo pedagogů si volí učitelství matematiky jako studijní obor a mladí učitelé jsou často nuceni ze školství odcházet z existenčních důvodů. Průměrná čistá mzda začínajícího učitele se pohybuje kolem 26 000,- Kč.

Nadace Qminers, založená Petrem Zahradníkem v roce 2023, spustila projekt Matika Česku s cílem řešit znepokojující trendy ve výuce matematiky. Průměrný věk učitelů matematiky v ČR je výrazně nad průměrem EU (43,8 % v ČR oproti 36,6 % v EU). Znalost matematiky mezi žáky klesá, a v mezinárodním testování PISA mezi žáky 9. tříd v roce 2023 čeští studenti dosáhli nejslabšího výsledku za 20 let. Podle odhadů aktuálně chybí 600 učitelů matematiky na druhém stupni ZŠ a 300 na SŠ.

Včera se v sídle algotradingové firmy Qminers sešlo deset stipendistů, aby zhodnotili, jak jim finanční podpora pomohla v jejich práci. Z mnoha shodných odpovědí se dalo usuzovat, že je Matika Česku na správné cestě. Skoro všichni stipendisté potvrdili, že díky stabilnější finanční situaci se mohli lépe soustředit na přípravu pro výuku a individuální podporu studentů. Důležitý je pro ně i pocit docenění jejich práce a nasazení. Většina z nich uvedlo, že dříve uvažovali o odchodu ze školství.

Matika Česku se chystá k dalšímu rozšíření. Od školního roku 2024/25 se projekt rozšíří do všech regionů Česka. Podporu bude moci získat i učitel na zkrácený úvazek. Do 30. června projekt vyzývá učitele, aby se o podporu přihlásili – v příštím školním roce na stipendium dosáhne dalších 30 učitelů.

Cílem Nadace Qminers je získat pro projekt další partnery a postupně ho osamostatnit. „Vím, že je tu řada skvělých neziskových projektů, které podporují učitele obecně, anebo usilují o systémové změny ve školství. My na to jdeme trochu jinak. Stojíme o přímý, měřitelný vliv, který podle mě nejlíp funguje tam, kde je co nejméně prostředníků. Matematika je oborem, který je pro konkurenceschopnost Česka zásadní, a kvalitními, motivovanými učiteli to všechno začíná,“ uvedl Zahradník.