Vracíme matematiku Česku

Všichni máme ve své osobní historii člověka, většinou učitele, který nás inspiroval, podpořil a navedl na správnou cestu. Z fakult však nevychází dostatečný počet nových absolventů a věkový průměr učitelů matematiky se stále zvyšuje. Skrze cílenou podporu chceme zajistit, aby společnost o takové lidi nepřicházela. Oblast vzdělávání v naší zemi vnímáme jako zásadní. Pro další generace i pro konkurenceschopnost naší země.

Již nyní chybí v systému stovky učitelů matematiky – 600 učitelů na druhém stupni základních škol a 300 na středních školách.

O projektu

Co je
Matika Česku?

Spustili jsme pilotní projekt zaměřený na podporu učitelů matematiky, kteří splňují stanovená kritéria. Zaměřujeme se na začínající učitele (ve školství nepůsobí déle než 5 let), kteří aktivně pracují s dětmi a věnují se sebevzdělávání. Pro pilotní fázi jsme vybrali učitele druhého stupně základních a středních škol v Praze, Ústeckém a Karlovarském kraji. Na konci školního roku 2023/24 projekt vyhodnotíme a naškálujeme tak, abychom ho mohli rozšířit do více regionů.

Vize

„Neusilujeme o systémovou změnu, protože se necítíme být povolaní určovat, jaká ta změna má být. Stojíme ale o pozitivní měřitelný vliv. Nejlépe to pro mě funguje tam, kde je co nejméně prostředníků a kde si navzájem důvěřujeme.“

Petr Zahradník

Naše cíle

Získat nové učitele do systému

Učitele matematiky můžeme pro výuku získat i jinde než v řadách čerstvých absolventů. Proto podporujeme organizace, které se zaměřují na rekvalifikaci a pozdější cestu do učitelské role, jako jsou Učitel naživo nebo Začni učit!

Zabránit odchodu stávajících

Přes projekt Matika Česku poskytujeme přímou finanční podporu a zázemí učitelům, kteří by jinak mohli ze školství odejít, nefinanční podporu poskytujeme přes zapojení do platforem jako např. Elixír do škol, kde mohou sdílet svou učitelskou praxi a načerpat další inspiraci.

Zvýšit prestiž učitelské profese

Podporujeme nově udělovanou speciální cenu pro učitele matematiky v prestižní soutěži Global Teacher Prize. Podporujeme matematické konference, organizace nabízející mentoring pro učitele, letní matematické školy.