Obchodování
není zero-sum
game

Algoritmické obchodování

Market making zlepšuje trhy

Market makeři vydělávají na rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou (tzv. spread). Zužování spreadu a ochota vzít na sebe velké riziko jsou službou, díky které se mnohé z našich protistran mohou soustředit na svůj „core business“ a rády nám za tuto naši službu platí (zlomek bid-ask spreadu). Kvalitní, otevřený a férový trh vnímáme jako naprostý základ pro funkční kapitalismus a tím i euroatlantickou civilizaci.

Nejsme finanční instituce, ale díky partnerství s velkou americkou tradingovou firmou náš software obchoduje na světových burzách a my následně získáváme významný profit-share. Pracujeme s pokročilými technologiemi a rozsáhlými kvalitními daty. Jsme například jedním z mála míst ve střední a východní Evropě, kde si lidé mohou sáhnout na FPGA kartu (Field Programmable Gate Array) a něco s ní udělat.

Jak pracujeme

 • Neustále inovujeme

  Analytici budují model ceny, tvoří a analyzují exekuční strategii. Úderný nápad směřuje do produkce za několik dní, na jinými nápady strávíme měsíce bádáním. Řešíme těžké úlohy finančních trhů pokročilou matematikou a neustále inovujeme.

 • Prostředí vyvíjíme in-house

  Nápady analytiků překládají programátoři do komplexního C++ algoritmu, kde na každé mikrosekundě záleží. Krátký vývojový cyklus a okamžitý feedback. Celé prostředí pro datovou analýzu včetně interaktivních GUI si vyvíjíme in-house.

 • Nejde nám o rychlé zisky

  Nejde nám o rychlé zisky, neživíme se speed games. Trhy nás lákají z vědeckého pohledu, protože vzácně kombinují vše, co nás baví - pravděpodobnost, optimalizaci, teorii her, softwarové inženýrství, pokročilé programování, matematické modelování, strojové učení, kybernetiku, ekonometrii a další vědní disciplíny.

Naše ambice

Stavíme prototypy a experimen-
tujeme

Dlouhodobě a promyšleně stavíme základy, které nám umožňují škálovat. Rozhodli jsme se, že už nebudeme jenom inkrementálně zlepšovat řešení, které máme, ale vydali jsme se do nových oblasti, ve kterých vidíme velký potenciál. Řešíme otázky automatizace, hlubšího zapojení strojového učení a efektivity našich postupů. Nechceme, aby nás za rok bylo dvakrát tolik. Naopak, chceme si zachovat spirit malé a úzce spolupracující firmy. Být tím týmem, který z Prahy doručuje do světa špičkové výsledky.

Hiring

Zajímáš se o práci u nás?
Klikni a zjisti, jaké lidi hledáme.

Naše hodnoty

 • Prioritizace a agilita

  Rozum je vždy na prvním místě, i kdyby byl v rozporu s procesem, na který jsme obzvlášť pyšní. Jak jsme dělali věci včera je irelevantní, pakliže máme nové informace, které nám jasně říkají, jak máme dělat věci dnes. Když je něco třeba od základu změnit a zbořit, musíme to udělat dřív, než to někdo změní za nás a my budeme zbyteční.

 • Každý může pracovat na tom, v čem je nejlepší

  Vytváříme prostředí, které nám umožní se dlouhodobě soustředit na naše silné stránky a rozvíjet je. Procesy máme od začátku nastavené tak, že všechen “paperwork” jsme outsourcovali ven z firmy, abychom se mohli soustředit opravdu jen na to podstatné. Neztrácíme čas prezentacemi a nesmyslnými schůzkami s manažery, kteří by nevěděli, na čem právě děláme.

 • Rozhodujeme se samostatně a decentralizovaně

  Víme, kam jdeme a čeho chceme dosáhnout. Když nový projekt startujeme, společně se domluvíme na tom, čemu se kdo bude věnovat, a pak už je odpovědnost na každém z nás. Od každého se očekává, že v danou chvíli dělá, co umí a co on sám považuje za důležité a správné, a jediné, co opravdu požadujeme, je kvalita myšlenky a kódu.