Petr Zahradník

CEO, partner

Vystudoval jsem ekonometrii na katedře pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK a po škole jsem chtěl dělat něco, co bude mít světovou ambici. Na studiích v Amsterdamu jsem se seznámil s různými zajímavými aplikacemi matematiky ve financích a finanční matematika mi přišla jako velmi atraktivní svět s nekonečnými možnostmi a okamžitou zpětnou vazbou. V roce 2012 jsem společně s Milošem Krejníkem založil Qminers a od té doby tu vytvářím takové podmínky, jaké jsem si tehdy pro sebe přál. Mohu lidem nabídnout neustálý rozvoj, vzájemné posouvání se a – v našem oboru spíše výjimečné – kolaborativní a přátelské prostředí. Spojuje nás vášeň pracovat excelentně. Na lidi mám vysoké nároky, ale jsem zvyklý je taky adekvátně ocenit. Základní předpoklad je, že chci pracovat se špičkami v oboru, a to ať už v programování, nebo datové analýze. Máme v Česku štěstí, že například Matfyz produkuje vynikající absolventy se znalostmi na světové úrovni.