Dobročinnost je v našem DNA

Práci máme těžkou, zajímavou a velice odměňující. Ale nejsme živi jen prací. Plně si uvědomujeme, že nejsme na světě sami, že každý máme různou míru štěstí a že v každém systému jsou velké neefektivity. Aktivně se zajímáme, co se děje kolem nás, a dlouhodobě dáváme přes deset procent zisku na dobročinnost. Vnímáme to jako občanskou povinnost a v rozvinuté společnosti jako samozřejmost. Motivujeme naše zaměstnance, aby se aktivně do filantropie zapojovali, a máme mezi nimi ambasadory jednotlivých projektů.

Nadace Qminers

Přes deset procent zisku každý rok dáváme na dobrou věc

1O%

Projekt Matika česku

Vracíme
matematiku Česku

Více o projektu Matika česku
Abychom mohli pomáhat účinně, naše dobročinné aktivity jsme v roce 2023 sloučili pod nově založenou Nadaci Qminers. Kromě podpory stávajících projektů, prospěšných celospolečensky, se nadace bude soustředit především na projekt Matika Česku. Jsme lidé, kteří na excelentní znalosti matematiky postavili svůj úspěch. Víme, odkud pocházíme, a nedáme na to dopustit.

Na čem záleží

Podpora vzdělávání a chytrých škol
Matika Česku pomáhá učitelům matematiky
Česká krajina nám není lhostejná
Duševní zdraví a důstojné stáří

Kde pomáháme

Naši partneři

Firemní dobročinnost soustředíme na dva směry pomoci. Podporujeme obecně prospěšné společenské cíle v oblastech ekologie, kultury, vzdělávání, péče o duševní zdraví a sociálních služeb. Druhou oblastí je podpora vzdělávání s ohledem na zlepšování podmínek pro výuku a pozitivní změnu v českém školství pro žáky i učitele.
 • Nezisková organizace s týmem expertů vyvinula nové programy pro učitele a ředitele škol, které výrazně zlepšují učení dětí.

 • Prevence v péči o psychiku a duševní zdraví je pro nás samozřejmou součástí života moderní společnosti.

 • V Česku chybí přibližně šest tisíc učitelů a projekt Začni učit  chce za katedru pomoct všem, kdo mají zájem. 

 • Společnost Česká krajina buduje síť nestátních rezervací na území České republiky propojených biokoridory.

 • Nadační fond, který ve spolupráci s experty a zástupci z řad učitelů  a rodičů podporuje snahy o systémové změny ve vzdělávání.

 • Cílem Discoveru a motivací komunity kolem něj je hledání odpovědí na otázky a výzvy světa a rozšiřování vlastních obzorů. 

 • Vytváří profesní síť pedagogů a proměňuje výuku fyziky, matematiky a digitálních technologií napříč regiony.

 • Cílem Centra je změnit v Česku přístup k péči o stárnoucí lidi. Služba staví na klíčové osobě případového průvodce.

GTP

Podporujeme ocenění pro učitele matematiky

GTP
Jsme hrdým partnerem prestižní ceny Global Teacher Prize Czech Republic. Zasadili jsme se o vznik nové kategorie, která speciálně oceňuje nejlepší učitele matematiky. Cena Global Teacher Prize pomáhá zvyšovat prestiž učitelského povolání a definovat standardy učitelské praxe. S pomocí veřejnosti nachází a oceňuje inspirativní pedagogy na základních a středních školách v celém Česku.

Qminers a AI

Jsme součástí AI komunity

GTP
AI se pro nás skládá z matematiky, optimalizace a programování. Celé jedno oddělení se u nás věnuje machine learning. Jsme důležitým partnerem spolku prg.ai a v roce 2023 jsme se stali generálním sponzorem akce Dny AI. Spolek prg.ai byl založen roku 2019 skupinou akademiků z Českého vysokého učení technického v Praze, Univerzity Karlovy a Akademie věd a dlouhodobě přispívá k využití inovativního potenciálu českých firem.

Spolupracujeme s VŠ

Známe naše kořeny

Kvalitní vzdělávání je podmínkou k tomu, abychom mohli sestavit tým výjimečně chytrých lidí. České vysoké školy k tomu naštěstí poskytují ideální prostředí. Proto jsme si vybrali jednotlivé katedry, které podporujeme, a to jak finančně, tak i přednáškami z praxe. V současné době finančně podporujeme Katedru pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK, Katedru počítačů FEL ČVUT a organizaci pro výjimečné studenty UPE působící na FEL ČVUT.

Každé dva roky ve spolupráci s FEL ČVUT spolupořádáme a finančně zaštiťujeme Qminers Quant Hackathon. Dlouhodobě podporujeme i Prg.AI, iniciativu předních českých akademiků, která v Praze vytváří evropsky významné centrum umělé inteligence.

 • Podporujeme propojení Qminers s budoucí informatickou elitou. Pravidelně se účastníme kariérního veletrhu COFIT.

 • Jsme členem Partnerského programu MFF UK. Ostatně 80 % našich zaměstnanců jsou bývalí Matfyzáci. Potkáte nás na Dnech firem.

 • Ve spolupráci s FEL ČVUT připravujeme každé dva roky Qminers Quant Hackaton. Zajišťujeme soutěž, dary i celkovou organizaci.

 • Sponzorujeme českou větev Upsilon Pi Epsilon, která spojuje nejlepší studenty IT oboru. Pomáháme s organizací akcí a lightning talks.

Kontakt

Tereza Špalková

Project Manager
Zajímají vás naše dobročinné aktivity? Chcete vědět o projektu Matika Česku a případně se do něj zapojit nebo získat víc informací? Napište nám! V současnosti se dále věnujeme podpoře projektů v oblasti vzdělávání, ekologie, péče o duševní zdraví a důstojné stáří.