Qminers - logo
Background image

Q od slova quantitative. Miners, protože těžíme. Qminers těží data. Naším produktem je software na algoritmické obchodování. Plně autonomně obchoduje na základě matematických modelů a algoritmů po celém světě.

Obdivujeme hloubku vědy a primární výzkum i důmyslný inženýring a jeho elegantní řešení. Rádi přicházíme na kloub problémům, o kterých si myslíme, že jsou užitečné i extrémně zajímavé. Naplňuje nás stimulující a intelektuálně náročné prostředí. Rádi si kreslíme na tabuli a vymýšlíme, jak funguje svět, a následně to zapisujeme do formulí a programujeme. Neděláme líbivé mobilní aplikace ani ergonomická uživatelská rozhraní. Děláme software, který obsahuje naše vlastní vědecké výsledky a původní jedinečná řešení.

Začali jsme naivně, ale s o to větším nadšením, na začátku roku 2012. Poprvé jsme obchodovali na začátku roku 2013, abychom zjistili, že máme spoustu předpokladů špatně a jsme před bankrotem. V roce 2014 jsme pod hlavičkou jedné velké americké firmy vydělali prvních pár milionů dolarů. V roce 2015 už bylo Sharpe ratio >10 a držíme jej tam doteď. Od začátku roku 2018 jsme se osamostatnili a software licencujeme. V roce 2020 jsme se naučili s FPGA kartami a m.j. poslali 2M korun na ventilátory. V roce 2021 jsme zavedli systém „každý je vlastník“ a začali se koukat po crypto i elektřině. V následujícím roce 2022 jsme poslali 5M korun na zbraně Ukrajině, protože proti ďáblovi se bojuje.

Chceme jednu z mála firem zeměkoule zaměřující se na trading, která bude mít cíle hlubší, než pouze dolary na účtu. Trhy pro nás jsou prostředkem pro férovou směnu a zlepšování světa, nejen matematickou hrou vydělávající peníze.

Chceme být prvotřídní a vytvořit v Praze přístav pro lidi, kteří by byli žádaní kdekoliv na světě, ale budou raději žít v Praze než Chicagu. Nabízíme středoevropské zázemí špičkovým profesionálům, kteří mají schopnost stavět se k problémům samostatně, dokážou u toho plně využívat své vědecké a inženýrské nadání a přitom se nebojí dřiny a žijí protestantskou etiku a ohleduplný kapitalismus. Elitní tým lidí z podobného těsta vzájemně se rozvíjející a posouvající se dál. 

Qminers jsou tím, čím jsou, protože nás baví být spolu a společně tvořit.

Sice společně sportujeme, jezdíme na hory, na terase závodíme ve shybech a každé pondělí snídáme, ale hlavně spolu ujíždíme na matematice, strojovém učení, architektonicky kvalitním a čtivém kódu, datových modelech a algoritmech. Lze u nás najít různá přírodovědná vzdělání od pravděpodobnosti a strojového učení až po fyziku či chemii, a samozřejmě také čistý software inženýring. Přicházíme na kloub problémům, o kterých si myslíme, že jsou velmi užitečné, extrémně zajímavé, a v jejichž řešení můžeme patřit mezi nejlepší na světě.

Více o našem týmu se lze dočíst na našem Cocuma profilu

Meritokracie je v našem DNA, nejlepší nápady, řešení a argumenty musí vždy vyhrát.

Zasazujeme se o vřelý a sehraný kolektiv, upřímnost, otevřenost a hlasitý nesouhlas. Prostředí, ve kterém se cení vzájemná pomoc a přitom se jasně pojmenovávají vlastní výsledky a každý má radost z měřitelného přínosu. Dbáme na to, aby se každý cítil vlastníkem a měl maximální odpovědnost, rozhodování bylo decentralizované, impakt byl přímočarý a měřitelný a zároveň byl prostor pro seberealizaci dle vlastního vkusu.

Každý u nás vidí do nákladů i příjmů a každý má podstatnou část své výplaty založenou na celofiremních i vlastních aktuálních výsledcích. Chceme vydělávat. Hodně. Vydělané peníze na dobré živobytí pro všechny mají být důsledkem a jedním ze zásadních kritérií úspěchu. Jsme tu také kvůli penězům a nestydíme se za to, peníze pro nás však nejsou mantrou.

Pracujeme hybridně, částečně odkudkoliv, protože počítají se výsledky. Množství volna roste s loajalitou až do 7 týdnů dovolené. Ano, máme i nějaké srandičky jako zvýhodněné stravování či sportování, máme taky dobrý kafe, ale kdyby měly být tyhle věci jakkoliv rozhodujícím faktorem, tak jsme se asi nepochopili 🙂

Organicky zvětšujeme velice pestrý tým lidí s tituly z pravděpodobnosti, matematické statistiky, softwarového inženýrství, ekonometrie, fyziky, chemie, strojového učení, kybernetiky či numerické matematiky: samozřejmě hlavně z Prahy, ale i Lausanne, Gentu, Amsterdamu či Washingtonu.

Výsledky tvůrců našeho úspěchu lze najít v impaktovaných vědeckých časopisech, na přednáškách či programátorských soutěžích. Máme analytiky, kteří hlavně zkoumají data a vymýšlejí statistické modely, a programátory, kteří navrhují architekturu, všemu dávají řád a analytické výsledky algoritmizují a implementují. A taky máme lidí, kteří si dávají záležet na tom, aby byli vše naráz.

MOMENTÁLNĚ VOLNÉ POZICE

Junior Python Developer
Quantitative Analyst
Devops se znalostí Python

Obchodování není zero-sum game. Poskytování likvidity, zužování spreadu a ochota vzít na sebe velké riziko jsou službou, díky které se mnohé z našich protistran mohou soustředit na svůj „core business“ a rády nám za tuto naši službu platí (zlomek bid-ask spreadu). Dnes je většina světového obchodování do značné míry automatizována a elektronizována – odtud „algorithmic trading“ – ale principiálně jde v tvorbě trhu o tu samou službu, jakou poskytuje třeba klasický supermarket – usnadnění a zrychlení směny. Neseme i podobná rizika – naše „pomeranče“ se nám mohou zkazit, či můžeme zjistit, že je někdo jiný prodává mnohem levněji. Kvalitní, otevřený a férový trh vnímáme jako naprostý základ pro funkční kapitalismus a tím i euroatlantickou civilizaci.

Práci máme těžkou, zajímavou a velice odměňující. Ale nejsme živi jen prací. Plně si uvědomujeme, že nejsme na světě sami, že každý máme různou míru štěstí a že v každém systému jsou velké neefektivity. Aktivně se zajímáme, co se děje kolem nás, a dlouhodobě dáváme přes deset procent zisku na not-for-profit investice. Vnímáme to jako občanskou povinnost a v rozvinuté společnosti jako samozřejmost.

Spolupráce je pro nás základním kamenem úspěchu uvnitř i vně firmy, a je nám ctí a velkou odpovědností spolupracovat na jedné straně se špičkovou vědou – typicky našimi alma maters – i neziskovým sektorem.

Kde pomáháme

Firemní dobročinnost soustředíme na dva směry pomoci. Podporujeme obecně prospěšné společenské cíle v oblastech ekologie, kultury, lidských práv a sociálních služeb. Druhou oblastí je podpora vzdělávání s ohledem na zlepšování podmínek pro výuku a pozitivní změnu v českém školství pro žáky i pedagogy a na podporu výuky matematiky konkrétně. 

Spolupracujeme s neziskovými organizacemi Sue Ryder, Centrem paliativní péče, Českou krajinou, Učitelem naživo, Eduzměnou, Začni učit! a Nevypusť duši.

Pomáháme ale i mimo vytyčený směr. Největšími jednotlivými neziskovými investicemi v naší historii byly mnohamilionové částky na zbraně Ukrajině po propuknutí válečného konfliktu v roce 2022.

Na podzim roku 2023 jsme založili Nadaci Qminers. Kromě podpory stávajících projektů se nadace soustředí na podporu výuky matematiky a přírodních věd. Jsme lidé, kteří na excelentní znalosti matematiky postavili svůj úspěch. Víme, odkud pocházíme, a nedáme na to dopustit. Uvědomujeme si, že bychom bez kvalitního vzdělávání nedokázali sestavit tým výjimečně chytrých lidí a jsme tomu podhoubí navždy zavázaní a vděční.

Všichni máme ve své osobní historii člověka, většinou učitele, který nás inspiroval, podpořil a navedl na správnou cestu. Data však hovoří jasně – již nyní chybí v systému stovky učitelů matematiky, fakulty produkují nedostatečný počet nových absolventů a věkový průměr učitelů matematiky se stále zvyšuje. Skrze cílenou podporu chceme zajistit, aby společnost o takové lidi nepřicházela.

Naším cílem je:

Zvýšit počet učitelů matematiky

Zamezit jejich odchodu ze školství

Snížit věkový průměr vyučujících

Zvýšit prestiž učitelské profese

Právě jsme odstartovali pilotní projekt nadace, který má za cíl podpořit konkrétní finanční částkou vybrané učitele matematiky druhého stupně základních a středních škol v Praze, Ústeckém a Karlovarském kraji. Ve druhé fázi od nového školního roku naškálujeme tuto podporu i v ostatních krajích. 

Kvalitní vzdělávání je podmínkou k tomu, abychom mohli sestavit tým výjimečně chytrých lidí. České vysoké školy k tomu naštěstí poskytují ideální prostředí. Proto jsme si vybrali jednotlivé katedry, které podporujeme, a to jak finančně, tak i přednáškami z praxe.

V současné době finančně podporujeme Katedru pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK, Katedru počítačů FEL ČVUT a organizaci pro výjimečné studenty UPE působící na FEL ČVUT.

Každé 2 roky ve spolupráci s FEL ČVUT spolupořádáme a finančně zaštiťujeme Qminers Quant Hackathon.

Věříme na kvalitu pracovního prostředí. Začali jsme v překrásné a levňoučké kutnohorské komoře s pár laptopy a mobilním modemem, nyní nás lze najít v nejinspirativnějších kancelářích v Praze v památkové chráněné budově, která zažila barok, nádherně ji přestavěl Gočár, potom zkazili komouši a na špičku vrátil Stanislav Fiala. Máme velkou terasu, kde si pěstujeme ovoce a zeleninu, rádi tam jíme, pijeme i diskutujeme – tabule a outdoor zasedačka je součástí.

Kontakt
  • email: info [at] qminers [dot] com
  • Qminers, s.r.o.
  • Palác Špork, 3.patro
  • Hybernská 1034/5
  • 110 00 Praha 1
footer