Qminers - logo
Background image

Q od slova quantitative. Miners, protože těžíme. Qminers těží data. Naším produktem je software na algoritmické obchodování. Plně autonomně obchoduje na základě matematických modelů a algoritmů po celém světě.

Obdivujeme hloubku vědy a primární výzkum i důmyslný inženýring a jeho elegantní řešení. Rádi přicházíme na kloub problémům, o kterých si myslíme, že jsou užitečné i extrémně zajímavé. Naplňuje nás stimulující a intelektuálně náročné prostředí. Rádi si kreslíme na tabuli a vymýšlíme, jak funguje svět, a následně to zapisujeme do formulí a programujeme. Neděláme líbivé mobilní aplikace ani ergonomická uživatelská rozhraní. Děláme software, který obsahuje naše vlastní vědecké výsledky a původní jedinečná řešení.

Začali jsme naivně, ale s o to větším nadšením, na začátku roku 2012. Poprvé jsme obchodovali na začátku roku 2013, abychom zjistili, že máme spoustu předpokladů špatně a jsme před bankrotem. V roce 2014 jsme pod hlavičkou jedné velké americké firmy vydělali prvních pár milionů dolarů. V roce 2015 už bylo Sharpe ratio >10 a držíme jej tam doteď. Od začátku roku 2018 jsme se osamostatnili a software licencujeme. V roce 2020 jsme se naučili s FPGA kartami a m.j. poslali 2M korun na ventilátory. V roce 2021 jsme zavedli systém „každý je vlastník“ a začali se koukat po crypto i elektřině. V následujícím roce 2022 jsme poslali 5M korun na zbraně Ukrajině, protože proti ďáblovi se bojuje.

Chceme jednu z mála firem zeměkoule zaměřující se na trading, která bude mít cíle hlubší, než pouze dolary na účtu. Trhy pro nás jsou prostředkem pro férovou směnu a zlepšování světa, nejen matematickou hrou vydělávající peníze.

Chceme být prvotřídní a vytvořit v Praze přístav pro lidi, kteří by byli žádaní kdekoliv na světě, ale budou raději žít v Praze než Chicagu. Nabízíme středoevropské zázemí špičkovým profesionálům, kteří mají schopnost stavět se k problémům samostatně, dokážou u toho plně využívat své vědecké a inženýrské nadání a přitom se nebojí dřiny a žijí protestantskou etiku a ohleduplný kapitalismus. Elitní tým lidí z podobného těsta vzájemně se rozvíjející a posouvající se dál. 

Qminers jsou tím, čím jsou, protože nás baví být spolu a společně tvořit.

Sice společně sportujeme, jezdíme na hory, na terase závodíme ve shybech a každé pondělí snídáme, ale hlavně spolu ujíždíme na matematice, strojovém učení, architektonicky kvalitním a čtivém kódu, datových modelech a algoritmech. Lze u nás najít různá přírodovědná vzdělání od pravděpodobnosti a strojového učení až po fyziku či chemii, a samozřejmě také čistý software inženýring. Přicházíme na kloub problémům, o kterých si myslíme, že jsou velmi užitečné, extrémně zajímavé, a v jejichž řešení můžeme patřit mezi nejlepší na světě.

Více o našem týmu se lze dočíst na našem Cocuma profilu

Meritokracie je v našem DNA, nejlepší nápady, řešení a argumenty musí vždy vyhrát.

Zasazujeme se o vřelý a sehraný kolektiv, upřímnost, otevřenost a hlasitý nesouhlas. Prostředí, ve kterém se cení vzájemná pomoc a přitom se jasně pojmenovávají vlastní výsledky a každý má radost z měřitelného přínosu. Dbáme na to, aby se každý cítil vlastníkem a měl maximální odpovědnost, rozhodování bylo decentralizované, impakt byl přímočarý a měřitelný a zároveň byl prostor pro seberealizaci dle vlastního vkusu.

Každý u nás vidí do nákladů i příjmů a každý má podstatnou část své výplaty založenou na celofiremních i vlastních aktuálních výsledcích. Chceme vydělávat. Hodně. Vydělané peníze na dobré živobytí pro všechny mají být důsledkem a jedním ze zásadních kritérií úspěchu. Jsme tu také kvůli penězům a nestydíme se za to, peníze pro nás však nejsou mantrou.

Pracujeme hybridně, částečně odkudkoliv, protože počítají se výsledky. Množství volna roste s loajalitou až do 7 týdnů dovolené. Ano, máme i nějaké srandičky jako zvýhodněné stravování či sportování, máme taky dobrý kafe, ale kdyby měly být tyhle věci jakkoliv rozhodujícím faktorem, tak jsme se asi nepochopili 🙂

Organicky zvětšujeme velice pestrý tým lidí s tituly z pravděpodobnosti, matematické statistiky, softwarového inženýrství, ekonometrie, fyziky, chemie, strojového učení, kybernetiky či numerické matematiky: samozřejmě hlavně z Prahy, ale i Lausanne, Gentu, Amsterdamu či Washingtonu.

Výsledky tvůrců našeho úspěchu lze najít v impaktovaných vědeckých časopisech, na přednáškách či programátorských soutěžích. Máme analytiky, kteří hlavně zkoumají data a vymýšlejí statistické modely, a programátory, kteří navrhují architekturu, všemu dávají řád a analytické výsledky algoritmizují a implementují. A taky máme lidí, kteří si dávají záležet na tom, aby byli vše naráz.

MOMENTÁLNĚ VOLNÉ POZICE

DevOps – Python, Linux
Senior Python Developer

Obchodování není zero-sum game. Poskytování likvidity, zužování spreadu a ochota vzít na sebe velké riziko jsou službou, díky které se mnohé z našich protistran mohou soustředit na svůj „core business“ a rády nám za tuto naši službu platí (zlomek bid-ask spreadu). Dnes je většina světového obchodování do značné míry automatizována a elektronizována – odtud „algorithmic trading“ – ale principiálně jde v tvorbě trhu o tu samou službu, jakou poskytuje třeba klasický supermarket – usnadnění a zrychlení směny. Neseme i podobná rizika – naše „pomeranče“ se nám mohou zkazit, či můžeme zjistit, že je někdo jiný prodává mnohem levněji. Kvalitní, otevřený a férový trh vnímáme jako naprostý základ pro funkční kapitalismus a tím i euroatlantickou civilizaci.

Práci máme těžkou, zajímavou a velice odměňující. Ale nejsme živi jen prací. Plně si uvědomujeme, že nejsme na světě sami, že každý máme různou míru štěstí a že v každém systému jsou velké neefektivity. Aktivně se zajímáme, co se děje kolem nás, a dlouhodobě dáváme přes deset procent zisku na not-for-profit investice. Vnímáme to jako občanskou povinnost a v rozvinuté společnosti jako samozřejmost.

Spolupráce je pro nás základním kamenem úspěchu uvnitř i vně firmy, a je nám ctí a velkou odpovědností spolupracovat na jedné straně se špičkovou vědou – typicky našimi alma maters – i neziskovým sektorem.

Firemní dobročinnost soustředíme na tři oblasti: Vzdělávání, důstojné stáří a umírání a přírodu. Proto spolupracujeme se Sue Ryder, Centrem paliativní péče, Českou krajinou, Učitelem naživo a Eduzměnou.

Nejvetšími jednotlivými neziskovými investicemi v naší historii však paradoxně byly milionové částky na zbraně Ukrajině a Corovent.

Dobročinnost rozvíjíme taktéž skrze nadace zakladatelů: Nadace moudrá cesta a Nadace Vitreus.

Víme, odkud pocházíme, a nedáme na to dopustit. Uvědomujeme si, že bychom bez kvalitního vzdělávání nedokázali sestavit tým výjimečně chytrých lidí a jsme tomu podhoubí navždy zavázaní a vděční. Proto jsme si vybrali jednotlivé katedry, které podporujeme, jak finančně, tak i přednáškami z praxe.

V současné době finančně podporujeme Katedru pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK, Katedru počítačů FEL ČVUT a organizaci pro výjimečné studenty UPE působící na FEL ČVUT.

Každé 2 roky ve spolupráci s FEL ČVUT spolupořádáme a finančně zaštiťujeme Qminers Quant Hackathon.

Věříme na kvalitu pracovního prostředí. Začali jsme v překrásné a levňoučké kutnohorské komoře s pár laptopy a mobilním modemem, nyní nás lze najít v nejinspirativnějších kancelářích v Praze v památkové chráněné budově, která zažila barok, nádherně ji přestavěl Gočár, potom zkazili komouši a na špičku vrátil Stanislav Fiala. Máme velkou terasu, kde si pěstujeme ovoce a zeleninu, rádi tam jíme, pijeme i diskutujeme – tabule a outdoor zasedačka je součástí.

Kontakt
  • email: info [at] qminers [dot] com
  • Qminers, s.r.o.
  • Palác Špork, 3.patro
  • Hybernská 1034/5
  • 110 00 Praha 1